8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Insolvenční řízeníInsolvenční řízení jsou upravena v zákoně č. 182/2006 Sb., „Insolvenční zákon“, tento předpis představuje odkloněnou linii od běžného občanského řízení společně s řízením exekučním a představuje tak menší specialitu. Platí pro něj poněkud odlišná pravidla, hrají zde roli jiné osoby a principy.

Pojmy insolvenčního řízení

Insolvenční řízení se rozumí takové soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Byť jedna definice plodí druhou, rozluštíme v tomto článku vše, co je potřeba znát. Dlužník je v úpadku, pokud má více věřitelů, jeho peněžité závazky jsou po splatnosti déle než 30 dnů a není je schopen splnit. Platební neschopnost může představovat například nemožnost splatit velkou část svých závazků, neplní závazky více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti nebo taky nelze dosáhnout uspokojení věřitelů exekucí či výkonem rozhodnutí. Trochu jiná pravidla platí pro podnikatele a právnické osoby, my se však budeme zaměřovat primárně na fyzické osoby. Způsoby řešení jsou různé, zpravidla se volí ten, který je nejvhodnější a který zaručí, že budou závazky dlužníka splaceny v co největší míře – účelem insolvenčního řízení totiž není splatit vše (to je mnohdy vzhledem k situaci dlužníků nereálné), ale splatit vše v co největší míře tak, aby byli co možná maximálně uspokojeni věřitelé. Cílem je tedy najít řešení, které bude držet a které bude efektivní. Nejčastěji se přistupuje ke zpeněžení majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Splátkový kalendář je všem jasný – stanoví se měsíční částka, kterou je dlužník povinen platit. Zpeněžení majetkové podstaty znamená to, že se vezme všechen zpeněžitelný majetek, který nespadá do některých výjimek zákona, zpeněží se (prodá) a výtěžek poté půjde na uspokojení věřitelů.

Insolvenční správce

V rámci insolvenčního řízení se dlužník primárně setká s insolvenčním soudem a insolvenčním správcem. Insolvenční soud je soud, který vede řízení a rozhoduje také o opravném prostředku. Insolvenční správce je osoba právnického vzdělání, která je zapsána v seznamu insolvenčních správců a splňuje podmínky pro výkon povolání. Každého insolvenčního správce ustanovuje soud – výjimka platí pro podnikatele, kteří předložili reorganizační plán a tam je zvolen insolvenční správce. A co vlastně insolvenční správce dělá? Sepisuje a nakládá (spravuje) majetkovou podstatu dlužníka a v případě zpeněžení je to také on, kdo prodává majetek a uspokojuje věřitele. Zároveň doporučuje či navrhuje způsob řešení úpadku dlužníka, zajišťuje si přehled o pohledávkách, sestavuje seznam přihlášených pohledávek, přezkoumává je, vypracovává o nich zprávy a třeba i písemně komunikuje s účastníky řízení. Jak je již patrno, dlužník nemůže v době řízení s majetkem volně nakládat! Tomu brání samotný zákon a na základě toho je také jeho vlastnické právo náležitě omezeno. Všechna jednání, kterými by chtěl dlužník s majetkem nakládat, jsou neplatná. Je to tedy taková pojistka pro případ, že by si vše dlužník rozmyslel.

Pohledávky věřitelů i výhody insolvenčního řízení

Největší výhodou insolvenčního řízení je to, že věřitelé musí ze zákona přihlásit své pohledávky do řízení a nemohou  je vymáhat jinak, tam jsou navíc ještě k tomu přezkoumány. Co se tedy stane s pohledávkami, na které věřitelé zapomenou či nepřihlásí? Bohužel, stanou se nevymahatelnými. Každý věřitel si totiž musí o své pohledávky pečovat a má povinnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Pokud tak neučiní, zákon je v tomto nemilosrdný. Insolvenční řízení tak má sloužit také jako tlustá čára za dlužnickou minulostí. To samozřejmě nebrání tomu, že nové dluhy nebudou moci věřitele po dlužníkovi vymáhat. Ovšem poněvadž je insolvenční správce v plné moci majetkové podstaty, není tak jednoduché si nějaký ten dluh udělat.

Zaujalo vás insolvenční řízení a chtěli byste se zeptat na možnosti? Jste věřitel nebo dlužník a ocitáte se v právním víru termínů, kterým nerozumíte? Navštivte naši kancelář AK Halahija v Brně a my Vám s Vaším problémem rádi pomůžeme!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *