8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Insolvenční řízení (dlužník)

Jedná se o druh soudního řízení, ve kterém je projednáván insolvenčním soudem na návrh dlužníka jeho úpadek a možnost řešení úpadku dlužníka dle insolvenčního zákona. Je tedy vždy zahájeno na základě insolvenčního návrhu dlužníkem či jeho věřitelem. Zahájení řízení je pak oznámeno insolvenčním soudem vyhláškou a zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Soud v insolvenčním řízení rozhoduje na způsob řešení úpadku a rozhoduje tak, aby dle zásady insolvenčního práva byli věřitelé uspokojeni v co největší míře. Smyslem insolvenčního řízení není pro dlužníka uniknout svým dluhům, ale aby věřitelé byli uspokojeni ideálně v plné výši přihlášených pohledávek. Dlužník je omezen v nakládání se svým majetkem a vše řídí insolvenční správce. V rámci oddlužení dlužníka může být přistoupeno ke zpeněžení majetkové podstaty (veškerého majetku dlužníka, vyjma výjimky), ke splátkovému kalendáři či dalším způsobům řešení. Minimální výše úhrady dluhů je alespoň 30 % a dlužník musí splácet max. 5 let.