8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vlastnické právo

Vlastnické právo se řadí mezi věcná práva, tedy práva k věcem. Vlastnické právo je absolutní, působí proti všem (erga omnes). Vlastník může kohokoliv vyloučit z užívání věci, pakliže k tomu nemá právní titul. Vlastnické právo navíc požívá zvláštní právní ochrany, například tím, že se nikdy nemůže promlčet (vyjma extrémně výjimečné případy vydržení věci). Vlastnické právo představuje právní vztah vlastníka k věci vlastněné, které utváří vlastnictví osoby. Vlastník je omezen v nakládání se svým vlastnickým právem pouze zákonem.

Vlastník má především povinnost své vlastnictví vykonávat tak, aby nedošlo k ohrožení, poškození či narušení jiného vlastnického práva. Zároveň je stanoveno v Listině základních práva a svobod, že vlastnictví zavazuje.

Rady a tipy:

Vlastnické právo požívá v zákoně zvláštní ochrany různými formami žalob. I v případě vyvlastnění státem máte vždy nárok na odškodnění. Vlastnické právo zároveň není absolutní, a v některých případech může ustoupit jiným právům či zájmům. Vlastnické právo opravňuje jakékoliv nakládání s věcí.

Nejčastější chyby:

Vlastnické právo nepožívá bezmezné ochrany v případě nájmu či zástavy. Nájem trvá, i když se vlastník změní. To samé platí pro věcná břemena i služebnosti. Vlastnictví zároveň není chráněno, zneužívá-li ho vlastník k poškození práv třetích osob.