8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Dluh je jedním z pojmů závazkového práva. Obsahem každého závazku je pohledávka věřitele, který má právo na nějaké plnění, a dluh dlužníka, který má povinnost něco plnit, pohledávku uspokojit. Dluh nemusí být peněžní, finanční, může to být jakékoliv plnění, které má či mělo být plněno.

Dluh musí být vždy majetkové povahy (činnost, věc, služba) a odpovídá zájmům věřitele (ten však majetkový být nemusí). Dluh se také někdy označuje jako pasivum jmění, které je složeno z aktiv (například peněžních prostředků na účtu) a z pasiv (například peněžní dluhy z úvěrové smlouvy).

Rady a tipy:

Dávejte si pozor na lhůty a celkovou dobu, dluhy se promlčují. Dluhy nelze vymáhat svévolně, vždy musíte dluh vymáhat zákonem stanoveným postupem. Dluh vás neopravňuje k ničemu více, než je finanční částka či protiplnění. 

Nejčastější chyby:

Dlužníci nezapočítávají své dluhy vůči věřitelům, mohou tak snížit celkovou částku, případně zcela obrátit vztah.