8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

NÁŠ TÝM

JUDr. Halahija

JUDr. Martin Halahija, advokát

 •  Při studiu právnické fakulty v Brně vykonával generální právní praxi a následně působil jako koncipient v několika advokátních kancelářích.
 • Převážnou náplní práce byla agenda občanskoprávní a obchodněprávní.
 •  Na univerzitě dosáhl titulu doktor práv a jeho zkušenosti byly dále obohaceny čtyřletou praxí na Krajském soudě v Brně (oddělení obchodní a insolvenční, a dále na úseku trestním).
 •  Současně vykonával právního poradce korporacím v oblastech práva obchodního, práva nemovitostí, developerských projektů a obchodněprávní agendy.
 • Jako advokát svým klientům JUDr. Halahija poskytuje komplexní právní služby. Mezi jeho specializace patří obchodní, občans a rodinné právo a zejména také právo trestní
 •  
 • Advokátní kancelář zastupuje klienty z korporátní sféry, právnické osoby, a jednotlivce.
advokátka

Mgr. Marcela Královcová, advokátka

 •  Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
 •  Po studiích nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře.
 •  V advokacii působí od roku 2010.
 •  Od roku 2015 působí jako samostatná advokátka.
 •  V praxi se věnuje zejména trestnímu právu, správnímu právu a stavebnímu právu.
 •  

Mgr. Jana Baniariová,
back office

 •  Pro advokátní kancelář připravuje a realizuje propagační aktivity, sestavuje články, spravuje sociální sítě a webové rozhraní.
 •  Má na starosti  komplexní zajištění chodu kanceláře včetně administrativní podpory a komunikace s úřady.
 •  

PRÁVNÍ koncipienti

koncipient

Mgr. Ludvík Barabáš

 • Ve své praxi se zabývá zejména  občanským a trestním právem, specializuje se na mimosoudní řešení sporů. Vášnivý hráč deskových her, básník, cestovatel a nadšenec bojových umění.
Advokat Martin Halahija akhalahija cz brno pravo advokacie uvod o nas JUDr sluzby pravo advokacie

Mgr. Marek Viktor

  • Ve své praxi před advokacií se více než 8 let se zabýval právem nemovitostí. Nyní se věnuje občanskému, správnímu a trestnímu právu.
  • Závislý na své rodině, cestování a adrenalinových sportech.