8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

NÁŠ TÝM

JUDr. Martin Halahija, advokát

 •  Při studiu právnické fakulty v Brně vykonával generální právní praxi a následně působil jako koncipient v advokátních kancelářích. Převážnou náplní práce byla agenda občanskoprávní a obchodněprávní.
 •  Na univerzitě dosáhl titulu doktor práv a jeho zkušenosti byly dále obohaceny čtyřletou praxí na Krajském soudě v Brně (oddělení obchodní a insolvenční, a následně trestní).
 •  Současně vykonával právního poradce korporacím v oblastech práva nemovitostí,
 • developerských projektů a obchodněprávní agendy.
 • Jako advokát svým klientům JUDr. Halahija poskytuje komplexní právní služby. Mezi jeho specializace patří obchodní, občans a rodinné právo, věnuje se také právu trestnímu. 
 •  
 • Naše advokátní kanceláře zastupuje jak klienty z korporátní sféry, zpravidla právnické osoby, tak jednotlivce.

Mgr. Marcela Královcová, advokátka

 •  Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
 •  Po studiích nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře.
 •  V advokacii působí od roku 2010.
 •  Od roku 2015 působí jako samostatná advokátka.
 •  V praxi se věnuje zejména trestnímu právu, správnímu právu a stavebnímu právu.
 •  

Mgr. Jana Baniariová,
back office

 •  Pro advokátní kancelář připravuje a realizuje propagační aktivity, sestavuje články, spravuje sociální sítě a webové rozhraní.
 •  Má na starosti  komplexní zajištění chodu kanceláře včetně administrativní podpory a komunikace s úřady.
 •  

PRÁVNÍ PRAKTIKANTI

Josef BURDA

  • Je studentem 3 ročníku Právnické fakulty v Brně.
 • V rámci odborné praxe se věnuje především obchodnímu právu, občanskému právu a právu cenných papírů.
 • Ve volném časem se věnuji především cestování, sportu v oblasti powerliftingu, sebevzdělávání v investování s akciemi a příležitostně hře na kytaru

Ludvík Barabáš

 • Je studentem 5. ročníku a vědeckým pracovníkem Právnické fakulty v Brně.
 • Zabývá se občanským a trestním právem, specializuje se na mimosoudní řešení sporů.
 • Vášnivý hráč deskových her, básník, cestovatel a nadšenec bojových umění.

Tomáš Otoupal

 • Student 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
 • V advokátní kanceláři vykonává v rámci studia odbornou praxi, v níž se zaměřuje především na občanské a obchodní právo.
 •  

Mgr. Eliška Váchová

  • Absolventka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.
  • V naší advokátní kanceláři se zabývá především občanským, rodinným a trestním právem.
  • Ve volném čase se věnuje svým přátelům a svému psovi, poslechu hudby a četbě.

Tomáš thun

  • Je studentem 3 ročníku Právnické fakulty v Brně.
 • V naší AK se v rámci odborné praxe zabývá rodinným, občanským a trestním právem.
 • Ve volném čase se věnuje cvičení a hraní na kytaru.