8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

NÁŠ TÝM

JUDr. Martin Halahija, advokát

 •  Při studiu právnické fakulty v Brně vykonával generální právní praxi a následně působil jako koncipient v advokátních kancelářích. Převážnou náplní práce byla agenda občanskoprávní a obchodněprávní.
 •  Na univerzitě dosáhl titulu doktor práv a jeho zkušenosti byly dále obohaceny čtyřletou praxí na Krajském soudě v Brně (oddělení obchodní a insolvenční, a následně trestní).
 •  Současně vykonával právního poradce korporacím v oblastech práva nemovitostí,
 • developerských projektů a obchodněprávní agendy.
 • Jako advokát svým klientům JUDr. Halahija poskytuje komplexní právní služby. Mezi jeho specializace patří obchodní, občans a rodinné právo, věnuje se také právu trestnímu. 
 •  
 • Naše advokátní kanceláře zastupuje jak klienty z korporátní sféry, zpravidla právnické osoby, tak jednotlivce.

Mgr. Marcela Královcová, advokátka

 •  Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
 •  Po studiích nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře.
 •  V advokacii působí od roku 2010.
 •  Od roku 2015 působí jako samostatná advokátka.
 •  V praxi se věnuje zejména trestnímu právu, správnímu právu a stavebnímu právu.
 •  

Mgr. Jana Baniariová,
back office

 •  Pro advokátní kancelář připravuje a realizuje propagační aktivity, sestavuje články, spravuje sociální sítě a webové rozhraní.
 •  Má na starosti  komplexní zajištění chodu kanceláře včetně administrativní podpory a komunikace s úřady.
 •  

PRÁVNÍ koncipienti

Ludvík Barabáš

 • Ve své praxi se zabývá zejména  občanským a trestním právem, specializuje se na mimosoudní řešení sporů. Vášnivý hráč deskových her, básník, cestovatel a nadšenec bojových umění.

Mgr. Marek Viktor

  • Ve své praxi před advokacií se více než 8 let se zabýval právem nemovitostí. Nyní se věnuje občanskému, správnímu a trestnímu právu.
  • Závislý na své rodině, cestování a adrenalinových sportech.

PRÁVNÍ PRAKTIKANTI

jaroslav BURDA

  • Je studentem 3 ročníku Právnické fakulty v Brně.
 • V rámci odborné praxe se věnuje především obchodnímu právu, občanskému právu a právu cenných papírů.
 • Ve volném časem se věnuji cestování, sebevzdělávání v investování s akciemi a příležitostně hře na kytaru

Hana bumbálková

  • Je studentkou 3 ročníku Právnické fakulty v Brně.
 • V naší AK se v rámci odborné praxe zabývá rodinným a trestním právem. Ve volném čase se věnuje běhu a trénování mládeže.