8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Zastupování a odměna

SETKÁNÍ S ADVOKÁTEM

Jak bude probíhat naše spolupráce
 • Žádný případ není stejný, žádný klient není identický.
 • Přistupujeme ke každému z klientů individuálně, s ohledem na jeho potřeby a možnosti.
 • Poskytujeme naše služby jednorázově, v podobě právních rad, analýz či kontrol smluv i jiných dokumentů, ale také dlouhodobě spolupracujeme na případech s našimi klienty.
 • Jak taková spolupráce může vypadat?

Způsoby spolupráce

Jednorázová služba bez zastoupení

 • Do této velké kategorie služeb řadíme zejména neopakující se jednoduché úkony,
 • ke kterým není třeba podepisovat zmocnění, a často jsou vyřízeny během několika dnů.
 • Vše v závislosti na složitosti věci.
 • Kontaktujte nás

  Ozvete se nám na telefon 773 104 994 nebo odešlete email na adresu kancelar@akhalahija.cz. Je vždy dobré alespoň zevrubně shrnout, o co se jedná. Sjednáme si s Vámi osobní schůzku, na kterou Vám řekneme, jaké dokumenty přinést, co budeme pravděpodobně potřebovat vědět. Projednáme s Vámi detaily spolupráce, nastíníme možná řešení a vy se rozhodnete, jestli s námi budete chtít pokračovat.

 • Setkání

  Na osobní schůzce se především seznámíme s celou věcí, probereme ji i Vaše konkrétní požadavky. Navrhneme Vám další postup ve věci i podmínky naší spolupráce. Pakliže půjde vše hladce, můžeme se rovnou domluvit na vypracování dokumentů a objednání právních služeb.

 • Vyřízení věci

  V okamžiku, kdy nám poskytnete všechny potřebné materiály a dokumenty, začneme pracovat na co nejrychlejším vyřízení Vaší věci. Jakmile bude vše hotovo, domluvíme se s Vámi buďto na osobním předání. Pokud lze možno vše předat elektronicky, obratem Vám vše zašleme na Vaši emailovou adresu. Kromě výše uvedeného si u nás můžete sjednat také ověření podpisu či jiné doplňující právní služby. Vaším zaplacením právních služeb spolupráce končí.

Dlouhodobé zastoupení

 • Dlouhodobé zastoupení je nezbytné v právních věcech složitějších, které vyžadují konstantní vypracovávání dokumentů, jednání s protistranou či další úkony v závislosti na vývoji věci.
 • Patří zde různá soudní řízení i řízení před správními orgány či jinými subjekty.

  Kontaktujte nás

  Ozvete se nám na telefon 773 104 994 nebo odešlete email na adresu kancelar@akhalahija.cz. Je vždy dobré alespoň zevrubně shrnout, o co se jedná. Sjednáme si s Vámi osobní schůzku, na kterou Vám řekneme, jaké dokumenty přinést, co budeme pravděpodobně potřebovat vědět. Projednáme s Vámi detaily spolupráce, nastíníme možná řešení a vy se rozhodnete, jestli s námi budete chtít pokračovat.

  Dohodnutí spolupráce

  Pakliže se dohodneme na podmínkách spolupráce i výkonu právních služeb, podepíšeme společně Smlouvu o poskytování právních služeb, poučení klienta (podmínky spolupráce v psané podobě) a plnou procesní moc, na základě které Vás budeme moci zastupovat. Zároveň začneme pracovat na případu.

  Vedení Vašeho případu

  Zatímco se bude případ vyvíjet a budeme komunikovat s protistranou, bude třeba flexibilně reagovat nejen na žádosti soudu. Během celé naší spolupráce budeme kontrolovat průběh, komunikovat Vaším jménem a starat se o Vaši věc tak, aby vše bylo k Vaší spokojenosti vyřízeno.

  Ukončení spolupráce

  Dovedli jsme Vás do konečné fáze, společně vyhodnotíme naši spolupráci a celkový průběh, úspěšnost a provedeme poslední vyúčtování našich služeb dle dohodnutých podmínek.

 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 •  
 • Podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) může být na návrh spotřebitele prováděno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 • Smírčí řízení ve věcech spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem přísluší České advokátní komoře.
 •  
 • Neposkytujeme bezplatné právní poradenství.
 •  
 • Případům věnujeme čas a úsilí, aby byly vyřešeny efektivně a precizně. 
 • Veříme, že pro tento postup budete mít pochopení.
 •  
 •  
 • V případě konzultace bez převzetí právního zastoupení se odměna bude pohybovat dle doby poskytování právní pomoci, v případě trvání konzultace do 60 minut se jedná o částku 2.890 Kč vč. daně.
 •  
 • Odměna je s každým klientem sjednána individuálně s ohledem na charakter, složitost a časovou náročnost případu.
 • Odměnu lze sjednat jako odměnu časovou, úkonovou, paušální, nebo odměnu z výsledku na věci.