8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

ODMĚNA

 •  
 •  
 • V případě konzultace bez převzetí právního zastoupení se odměna bude pohybovat dle doby poskytování právní pomoci, v případě trvání konzultace do 60 minut se jedná o částku 2.890 Kč vč. daně.
 •  
 • Odměna je s každým klientem sjednána individuálně s ohledem na charakter, složitost a časovou náročnost případu.
 • Odměnu lze sjednat jako odměnu časovou, úkonovou, paušální, nebo odměnu z výsledku na věci.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 •  
 • Podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) může být na návrh spotřebitele prováděno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 • Smírčí řízení ve věcech spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem přísluší České advokátní komoře.
 •  
 • Neposkytujeme bezplatné právní poradenství.
 •  
 • Případům věnujeme čas a úsilí, aby byly vyřešeny efektivně a precizně. 
 • Veříme, že pro tento postup budete mít pochopení.