+420 773 104 994

kancelar@akhalahija.cz

tř. Kpt. Jaroše 1844/28

Brno

8:00 - 18:00

Telefon 8:00 - 20:00

Menu

Advokátní a právní kancelář

  •  
  • Právní strategie pro Vás

  •  

NAŠE SLUŽBY

  • Naše advokátní kancelář v Brně poskytuje komplexní právní služby. Mezi tyto služby se řadí: právní poradenství a sepis listin. Klienty zastupujeme v občansko-právních řízeních jako jsou rozvodová řízení, sousedské spory, pracovně-právní spory, ochrana osobnosti, dále v obchodně-právních sporech a v neposlední řadě ve správních a trestních řízeních.
  • Mezi specializace advokátní kanceláře patří obchodní právo: transakce spojené s nemovitostmi, zakládání, rušení a správa obchodních společností. Občanské právo: nájemní vztahy, náhrada škody a vymáhání pohledávek. Přestupková řízení (dopravní právo) a insolvenční řízení. Poskytujeme úschovu financích prostředků a listin.

ZAMĚŘENÍ

ROZVOD

Rozvodové řízení je významnou událostí v životě lidí, se kterou je spojena řada sociálních důsledků. Během rozvodového řízení se často řeší otázka výchovy a výživy nezletilých dětí, dále k rozvodovému řízení patří vypořádání majetku manželů, a v neposlední řadě otázka bydlení. Náš rozvodový právník Vám s rozvodem pomůže a provede vás bezpečně celým procesem.

PRO OBČANY

Občanské právo upravuje každodenně vznikající vztahy občanů. Poskytuje právní pomoc občanům v rámci problematiky ochrany osobnosti, sepisování listin, věcných práv (vlastnictví) či dluhů. Řešíme s Vámi majetkové i nemajetkové újmy či bezdůvodné obohacení.

TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Klientům, kterým hrozí trestní stíhání, poskytujeme profesionální právní poradenství, a to ve všech fázích trestního řízení, v rámci kterého zajisťujeme zastupování v hlavním líčení, v odvolacím řízení, připravujeme písemná podání orgánům činným v trestním řízení, nabízíme i účast při dílčích úkonech trestního řízení (např. výslech).

PRO FIRMY

Potřebujete založit firmu nebo rozběhnout podnikatelskou činnost? Spravovat Vaši firmu či zavést GDPR, AML nebo mechanismy na ochranu proti trestní odpovědnosti zaměstnanců? Poskytujeme právní poradenství jak živnostníkům, tak korporacím (obchodním společnostem). Máme letité zkušenosti se sepisem obchodněprávních smluv, včetně dokumentace týkající se fungování a vedení společnosti.

VZNIK A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Zajistíme kompletní servis při založení, změně a zrušení obchodních společností. Provádíme sepis společenské smlouvy nebo zakládací listiny, následně zajišťujeme zápis do obchodního rejstříku, a vypracujeme další dokumenty spojené se vznikem vaší společnosti.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Poskytujeme úschovy finančních prostředků při běžných i obchodních transakcích. Pro tyto účely jsme pojištěni. Nejčastěji zhotovujeme advokátní úschovy peněz při převodu majetků (kupní smlouvy, obchodní podíly).

NAŠI VÝZNAMNÍ KLIENTI