8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Výkon rozhodnutí

Pakliže dlužník neplní dobrovolně, ba ani poté, co mu byla uložena povinnost plnit soudem, je třeba přistoupit ke státnímu donucení – výkonu rozhodnutí. Rozhodnutí je vykonatelné, je-li pravomocné a nelze-li jej již změnit, zároveň je opatřeno doložkou vykonatelnosti a stal se z něj exekuční titul. Výkon rozhodnutí (exekuce) je v České republice dvojí – dle občanského soudního řádu (soudní výkon rozhodnutí) a exekučního řádu (výkon soudním exekutorem). Cílem výkonu rozhodnutí je vymožení splnění povinnosti.

Je jen na daném věřiteli, jak rozhodnutí vykoná či bude vynucovat.

Rady a tipy:

Výkon rozhodnutí musí povinný strpět, jakékoliv narušování může být také postiženo v rámci trestního stíhání. Výkon rozhodnutí ale také podléhá soudní ochraně a je-li nezákonný či postihuje-li věci, které nemá, může se povinný bránit u soudu.

Nejčastější chyby:

Povinní odmítnou konat či odmítnout vpustit soudního vykonavatele k sobě domů. Dopouštějí se tak i trestného činu. Soudní vykonavatel je osoba chráněná zákonem, to mu ovšem nedává pravomoci užít násilí či hrozeb.