8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Soudní řízení

Soudní řízení je formalizovaný postup soudu při ochraně subjektivních práv a svobod, který se řídí procesněprávními předpisy (Občanský soudní řád nebo Zákon o zvláštních řízeních soudních). Soudní řízení je zahajováno buďto návrhem účastníka nebo ex offo, tedy z povinnosti soudu. Soudní řízení vede příslušný soudce či jeho předseda. V rámci soudního řízení účastníci činí procesní úkony – navrhují důkazy, tvrdí skutečnosti či disponují jinak s řízením.

Soudní řízení je zpravidla veřejné, vyhlášení rozsudku je vždy veřejné a ústní.

Rady a tipy:

Soudní řízení je zahájeno podáním na soud, které splňuje veškeré náležitosti zákona (§ 42 a 79 Občanského soudního řádu). Nic jiného se jako podání nepovažuje. Soudního řízení se může účastnit každý, přítomnost veřejnosti lze omezit jen v zákoně stanoveným způsobem. 

Nejčastější chyby:

Vždy se nechte zastupovat advokátem. Právníci, laici, byť i zkušení lidé z oboru, mohou sice znát problematiku dobře, nemáte u nich však záruky ani pojištění pro případ chyb. Soudní řízení může proběhnout, skončit i může být rozhodnuto bez vaší přítomnosti! Vždy se o své řízení zajímejte a dostavte.