8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Dlužník

Naproti věřiteli stojí vždy dlužník, tedy ten, který má povinnost plnit. V rámci jedné pohledávky může být více věřitelů i více dlužníků (společenství aktivní či pasivní). Dlužník má v rámci svého dluhu v pohledávce povinnosti a práva, která stanovuje občanský zákoník či jiný právní předpis. Pokud dlužník svůj dluh včas a dobrovolně nesplní, dostává se do prodlení. Jakmile je dlužník v prodlení, může věřitel vymáhat pohledávku soudně. Výsledkem soudního řízení může být buď zamítnutí žaloby (věřitel bude neúspěšný) nebo meritorní rozsudek (rozsudek ve věci samé), který uloží dlužníku splnit svou povinnost do určitého data. Pakliže dlužník ani tehdy nebude plnit, může věřitel využít vykonatelnosti rozsudku a využít jej jako exekuční titul v exekučním řízení, kde bude dlužník donucen k plnění státní mocí (exekutorem).

Dlužník je jakákoliv osoba, která má povinnost plnit. Povinnost plnit může představovat povinnost zaplatit dlužnou částku, ale také se něčeho zdržet, něco udělat, poskytnout. Dluh tak může být peněžitý i nepeněžitý.

Rady a tipy:

Řešte své dluhy okamžitě a bez počkání, vyzvedávejte si veškeré listiny a nedělejte, že dluh není. Dluhy nemizí, jen rostou.

Nejčastější chyby:

Dlužníci se často snaží utéci před dluhem, ovšem technické lhůty, právní fikce i dlouhotrvající doby promlčení jsou často neúprosné. Je třeba také brát v potaz stavění lhůt.