8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je zvláštním druhem soudního řízení, ve kterém je projednávána insolvence, úpadek dlužníka. Insolvenční řízení se řídí insolvenčním zákonem. Zahajuje se na základě insolvenčního návrhu, který podal dlužník nebo jeho věřitel. Soud poté zahájí řízení oznámením a zveřejněním v insolvenčním rejstříku, aby věřitelé mohli přihlásit své pohledávky za dlužníkem. Po dobu insolvenčního řízení i nějaký čas po něm je zakázáno nakládání s majetkem dlužníka, vyjma účely insolvenčního řízení – nelze tedy například prodávat či kupovat věci mimo běžnou potřebu – domy, auta, apod.

Cílem insolvenčního řízení je co největší uspokojení věřitelů a nový start pro dlužníka, který nezvládá splácet své dluhy dlouhodobě.

Často se ve spojitosti s insolvenčním řízení a nepodnikajícími fyzickými osobami hovoří o tzv. oddlužení, osobním bankrotu.

Pakliže si nejste jisti, jestli splňujete podmínky a rádi byste své dluhy řešili efektivně, poraďte se s advokátem!

Rady a tipy:

Je-li věřitelů více, vytváří unikátní skupinu v rámci insolvenčního řízení, která může ovlivňovat způsob oddlužení nebo samotné pořadí pohledávek. Spory mezi věřiteli nejsou vůbec vzácné, proto je vždy dobré konzultovat kroky s advokátem.

Nejčastější chyby:

Pakliže věřitelé zmeškají lhůtu pro přihlášení pohledávek, nelze zpravidla dále postupovat. Dlužníci také nemohou v řízení volně jednat, na rozdíl od občanského řízení mají limitovaná procesní práva a povinnosti a nenakládají s předmětem řízení, byť jej mohli začít.