8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Právnická osoba

Právnická osoba je abstraktní právní konstrukt, který je odlišný od člověka (fyzické osoby) a který má právní osobnost, kterou mu přiznává zákon, a je způsobilý mít práva a povinnosti. Identifikačními znaky právnické osoby je firma (název), sídlo, identifikační číslo a příslušnost k právnímu řádu určitého státu. Právnická osoba může vždy jednat pouze přes své zástupce či jednatele.

Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku a stejně tak zaniká. Založení právnické osoby je pouze jeden z kroků vedoucích ke vzniku. Právnická osoba je ztělesněna statutárním orgánem a jinými orgány, které jsou složeny z jiných fyzických či právnických osob.

Právnická osoba je zároveň také nejširším termínem, které právní řád zná. Právnické osoby se poté dělí na obchodní společnosti (korporace), ústavy a fundace a spolky.

Rady a tipy:

Fyzické podnikající osoby mohou vést jednodušší daňovou evidenci, právnická osoba musí vést účetnictví a sestavovat účetní závěrky. Převést celé podnikání je jednodušší jako právnická osoba.

Nejčastější chyby:

Za právnické osoby musí být podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně povinnosti vést účetnictví. Právnické osoby musí danit i příjmy plynoucí ze zahraničí.