8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Pohledávka

Pohledávka znázorňuje vztah věřitele a dlužníka. Pohledávka je souborem práv a povinnosti věřitele a dlužníka, kdy věřitel má právo požadovat plnění po dlužníkovi a dlužník má povinnost plnit. Pohledávka je tedy širší pojem než dluh. Pohledávka může být peněžitá (na peníze) nebo nepeněžitá. Splatnost pohledávky je určena typem závazku i dohodou stran. Pakliže dlužník neplní dobrovolně, přistupuje věřitel k vymáhání pohledávky.

Pohledávka vzniká a zaniká dle zákona.

Rady a tipy:

Posílejte upomínky (5-15 dní po splatnosti), která má všechny náležitosti pro identifikaci pohledávky. Předžalobní výzva, napsaná správně, může být dostatečně odstrašující pro některé neplatiče. Řešte problémy dříve, než nastanou – opatřete si dlužní úpis, komunikujte s dlužníkem, nabízejte alternativy.

Nejčastější chyby:

Neřešte nic na poslední chvíli, ani nejlepší advokát nezachrání promlčenou pohledávku. Dlužníci promlčení nenamítají, i když by mohli – z pohledávky se tak stane nevymahatelné plnění u soudu.