8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Věřitel

Věřitelem je fyzická či právnická osoba, která má pohledávku za dlužníkem. Věřitel má tedy právo na plnění od dlužníka, které bylo založeno smlouvou. Věřitelem může být například člověk čekající na vrácení věci nebo třeba obchodní společnost, která čeká na zaplacení půjčky od dlužníka. Nemusí se tak jednat vždy jen o peníze, ale i o věci. Věřitel má práva vůči dlužníkovi, ale také povinnosti. Ty jsou upraveny na mnoha různých místech občanského zákoníku. Pozice věřitele je vždy v rámci jednoho určitého právního vztahu. Osoba A tak může být zároveň dlužníkem, ale i věřitelem, vůči osobě B. Jeden vztah může být nájemní, druhý může být založen zápůjčkou.

Rady a tipy:

Každý věřitel si musí hledět své pohledávky. Máte-li za někým pohledávku, buďte připraveni reagovat flexibilně. Pohledávku můžete postoupit někomu jinému, kdo ji od vás odkoupí a bude vymáhat za vás. Nezapomeňte, že i věřitel musí vymáhat dluh zákonem aprobovaným způsobem a že téměř každá pohledávka podléhá promlčení.

Nejčastější chyby:

Věřitelé si pohledávky nevšímají až do doby, než je příliš pozdě. Vždy všechno řešte včas. Nemáte-li dostatek času, vždy je dobré nechat si dluh uznat od dlužníka. Nejpohodlnější způsob, jak vymáhat pohledávky, je s pomocí exekutora.