8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Archiv pro měsíc: Listopad 2022

Je možné se bránit vůči nedůvodnému trestnímu oznámení?



Již úvodem je třeba konstatovat, že možné to je, neboť v případě negativní odpovědi bychom Českou republiku nemohli považovat za právní stát, který má úctu k základním

Lhůta bez zbytečného odkladu



Zákonodárce lhůtu „bez zbytečného odkladu“ používá napříč celým právním řádem, zejména v občanském zákoníku. Jedná se o časový úsek, během něhož je nutné splnit nějakou povinnost

Důvody, pro které nelze dát zaměstnanci výpověď



Výpověď zaměstnavatelem je po výpovědi zaměstnance nejčastější důvod rozvázání pracovního poměru. Jedná se o jednostranné právní jednání, které na straně zaměstnavatele musí splňovat přísné nároky.

Odstupné a jeho zákonná úprava



Odstupné představuje finanční částku, kterou zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci z důvodu rozvázání pracovního poměru. Jeho základní úpravu nalezneme v pracovním zákoníku, ustanovení § 67 a 68. Aby na

Výhody pro těhotné zaměstnankyně



Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) poskytuje řadu výhod pro těhotné ženy v zaměstnání. Těhotná zaměstnankyně sice nemusí sdělovat zaměstnavateli, že je těhotná (až na případ,

Předmanželská smlouva – o co jde, a jaké jsou její výhody?



Jedním z hlavních problémů nových manželů je bez debat uspořádání jejich nyní společných majetkových poměrů po čas manželství. To občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále

Mohou být obecně prospěšné práce přeměněny na trest odnětí svobody?



Nepodmíněný trest odnětí svobody je nejstarším a nejpřísnějším trestem, avšak v posledních desítkách let v celosvětovém měřítku dochází vlivem mnoha faktorů, k nahrazovaní krátkodobého nepodmíněného trestu odnětí svobody

Jak se bránit insolvenčním návrhům



Insolvenční návrhy s nekalým úmyslem V ideálním světě občanského zákoníku všichni jednáme poctivě, dbáme práv svých i jiných a kromě litery zákona uctíváme také mravní zásady a

Insolvence, exekuce a praktické rozdíly mezi nimi



Oba instituty slouží k oddlužení dlužníka a uspokojení jeho věřitelů. I když se na první pohled mohou jevit podobně, jedná se o zcela jiné systémy zbavení

„Sporný“ a „nesporný“ rozvod



Obecně o rozvodu Úpravu rozvodu najdeme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a to od § 755 a dále. K tomu, aby soud