8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Řešení konfliktů aneb nemusí to vždy skončit u souduKaždý klient je primárně poučen o tom, že soud je ultima ratio. To znamená, že k soudu se jde až tehdy, když selžou veškeré pokusy o mimosoudní vyřešení. Soudy jsou poslední možností z několika důvodů: a) cena právních služeb se navyšuje skokově o soudní poplatky a náklady řízení, b) soudní řízení trvají dlouho, c) soudci nemusí sdílet právní názor advokáta. Ve shrnutí je to nákladné, dlouhé a s nejistým výsledkem. Kdežto mimosoudně lze mnohdy vyřešit i jednoduše a rychle takový spor, který je právně komplikovaný a soudce by si s ním lámal hlavu. Lze také vyřešit spor, který by mohl narazit na základní zákonné požadavky u soudu. Mimosoudní řešení i  vyjednávání v sobě skrývají pružnost, rychlost a vysokou efektivitu. I základní poznatky psychologie přispívají tomu, že pokud si něco dohodnete sami, a nikdo nerozhodne o vás bez vás, budete o to více dodržovat dohodu. Pojďme si vše rozebrat do většího detailu.

Flexibilita a rychlost jsou hlavním základním kamenem mimosoudního vyjednávání. Jednání jsou neformální, rychlá, a pokud existuje alespoň nějaká vůle stran vyřešit konflikt, může vše být uzavřeno do měsíce. Mimosoudní dohody a vyjednávání totiž poskytují šanci na win-win situation (stav výhra-výhra). Byť obě strany budou muset udělat kompromis, mohou stále vyjít v daleko lepší pozici, než kdyby šly k soudu, který vždy bude rozhodovat tak, že nastane win-lose situation (stav výhra-prohra). Vždycky někdo prohraje a ponese veškeré náklady. Proč by tedy strany riskovaly scénář, který je nejistý, když mohou zvolit pohodlnější a právně bezpečnější cestu?

Následná náprava právních vad. Mnohá právní jednání v sobě mají jednu či dvě malé chyby. Mohou se však naskytnout i větší, které by okamžitě způsobily neplatnost právního jednání. I přesto však mohou mít strany zájem na udržení právního vztahu v platnosti. Mimosoudní vyjednávání tak může být nástrojem zhojení, kdy dojde k dohodě stran, nápravě vztahů i legalizaci jinak neplatného jednání „mezi čtyřma očima“. Mimosoudní vyjednávání tak mohou nejen přispět k daleko příznivějším a dlouhotrvajícím výsledkům, mohou také přispět k urovnání a vyřešení některých palčivých právních problémů, které by soud jednoduše jinak „smetl“ ze stolu.

Nižší náklady jsou velkým plusem. Nepotřebujete platit řízení ani soudce, obstarávání důkazních materiálů ani jiné. Potřebujete jen pár hodin, několik setkání s protistranou a dva advokáty, kteří chtějí mít vyřešený konflikt a spokojeného klienta. Vyjednávání může být dlouhý proces na několik sezení, pořád jde však o přijatelnější alternativu, než soudní řízení. Pro advokáta je naopak tento proces výhodný v tom, že klient je vedoucí všech vyjednávacích procesů, on jen „vypomáhá“ a „směřuje“ klienta k co nejudržitelnějšímu a právně správnému výsledku. Náklady jsou tak mnohem nižší. Advokát navíc v tomto procesu může uplatnit své vyjednávací schopnosti a rozšířit své portfolio o advokátní mediaci či facilitaci. Výsledek je navíc vždy udržitelnější a pevnější, než u soudního rozhodnutí, kde bude jedna strana vždy nespokojená.

Ani mimosoudní řešení věci nemusí dopadnout dobře. Ani mimosoudní výsledek vyjednávání nemusí ustát tok času a některé nevyřešené spory. Ovšem existuje daleko větší šance, že bude spor nejen narovnán a urovnán, ale i vyřešen a že řešení budou strany dodržovat více, protože na tom mají také zájem – jedná se přeci jen o stav výhra-výhra. Klienti by šli sami proti sobě, pokud by se rozhodli nedodržovat podmínky mimosoudní dohody – okamžitě totiž sklouznou k nutnosti soudního řízení i ke stavu výhra-prohra, který může mnohdy znamenat opravdu bolestivý šrám nejen na klientově peněžence, ale mnohdy i jeho reputaci.

V AK Halahija máme bohaté zkušenosti s mimosoudním vyjednáváním – vyjednáváme ostře, ale zároveň vždy navádíme klienty ke smírnému kompromisu a stavu výhra-výhra pro obě strany. A to vše s ohledem na nejlepší zájem klienta. Máte-li před sebou výzvu, na kterou nestačíte sami, ozvěte se nám a my vás navedeme k co nejlepšímu řešení věci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *