8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Právní vztah

Právní vztah je souborem povinnosti a práv dvou a více osob, které mají právní osobnost a jsou způsobilé být nositeli práv a povinností. Právní vztahy můžeme dělit na statusové (manželství, rodičovství) a závazkové (smluvní vztahy). Vznikají na základě zákona, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo právním jednáním osob či jinou právní skutečností (narození dítěte).

Rady a tipy: ¨

Právní vztah mezi fyzickými osobami a právnickými je vždy za právnické osoby zakládán jednatelem, či pověřenou osobou. Vždy si ověřte, že osoba s Vámi jednající má tato oprávnění dle společenské smlouvy.

Nejčastější chyby:

Právní vztah může trvat i po ukončení – tedy výpovědi, splnění závazku či odstoupení. Například smluvní pokutu musí povinný hradit i tehdy, skončí-li právní vztah z hlavní smlouvy.