8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Advokát a jeho klient

Vztah advokáta a jeho klienta je ovlivňován mnoha faktory. Jednak jsou to právní předpisy ČR (Zákon o advokacii), ale také stavovské předpisy (etický kodex), judikatura soudů (Nejvyšší soud, Ústavní soud). Advokát je také vázán nepsanými principy a zásadami, na které odkazuje například občanský zákoník (poctivost, loajalita, odborná péče). Je kladen zvláštní důraz na jednání advokáta, které musí reprezentovat advokátský stav. Zároveň je vázán slibem mlčenlivosti vůči všemu, co mu klient sdělí. Vztah mezi klientem a advokátem musí být založen na důvěře. Jak taková spolupráce vypadá u nás? Kontakt na nás naleznete na: akhalahija.cz/kontakt

Rady a tipy:

Dávejte pokyny advokátovi, ale nečekejte modré z nebe. Advokát bude vždy plnit své povinnosti na 100 %, očekává se ale, že se zachováte stejně. Vždy chtějte po advokátovi seznam úkonů, které pro vás udělal, a tedy na základě čeho vypočítal svou odměnu. Advokát vás vždy dopředu upozorní na možný rozsah služeb i cenu.

Nejčastější chyby:

Lidé odmítají platit za služby vykonané advokátem, protože ještě nepodepsali smlouvu. Podle zákona o advokátním tarifu však smlouva není nutná, jednoduše se bude ocenění i rozsah řídit vyhláškou o advokátním tarifu.