8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

OBČANSKÉ PRÁVO

Lhůta bez zbytečného odkladu

Zákonodárce lhůtu „bez zbytečného odkladu“ používá napříč celým právním řádem, zejména v občanském zákoníku. Jedná se o časový úsek, během něhož je nutné splnit nějakou