8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Archiv pro měsíc: Listopad 2023

Změna účelu dlouhodobého pobytu cizinců v České republiceZměna účelu dlouhodobého pobytu cizince je proces, který může být složitý a časově náročný. Pro cizince, kteří plánují změnit svůj účel pobytu v České republice,

Zaměstnanecká karta a změna zaměstnáníPro porozumění problematice zaměstnávání cizinců je nejprve třeba se seznámit s institutem zaměstnanecké karty. Co je to tedy zaměstnanecká karta, jak se jinak lze nechat zaměstnat

Jak se mohou cizinci stát českými občany?Občanství je cenným vztahem, který člověku dává řadu výhod. Právo volit, právo pracovat, právo žít v zemi je možné plně realizovat jen díky vztahu občana a

Výpověď z nájmu bytu: co říkají soudy?Občanský zákoník neurčuje jen důvody, pro které může pronajímatel podat výpověď, ale také jak má výpověď z nájmu přesně vypadat, jak dlouhá je výpovědní doba a

Proč se vyplatí mít ve smlouvě sjednanou smluvní pokutu?Obecně o smluvních pokutách Právo na smluvní pokutu vzniká, když dlužník nesplní utvrzený závazek ze smlouvy. Nemůže tak vzniknout k povinnosti, která ještě nebyla porušena. U

Průlomový nález ÚS pro poškozené v trestním řízeníPoškození v trestním řízení mají nárok na náhradu škody. Tento nárok mohou uplatnit v trestním i civilním řízení. V praxi se často stává, že trestní soudy s laxním odůvodněním

Ochrana nájemce při nájmu bytuNájemce bytu požívá dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) silné ochrany jakožto slabší strana závazku. I přesto se v nájemních smlouvách často objevují ujednání, která

Obchodní právoObchodní právo se zabývá majetkoprávním postavením podnikatelů a vztahy mezi nimi, které souvisejí s jejich podnikatelskou činností. Zároveň upravuje také vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a

„Spotřebitelská“ novela občanského zákoníkuParlamentem byla projednána novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), vedená jako sněmovní tisk č. 213. Návrh byl rozeslán poslancům dne 4.

Pracovní smlouva – co musí obsahovat a na co si dát pozor?Pracovní smlouvou se zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je důležité rozlišovat mezi tím, co pracovní smlouva musí obsahovat, a co obsahovat může a