8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Archiv rubriky: Trestní právo

Stěžejní bod obhajoby v trestním řízení: Prohlášení vinyProhlášení viny je alternativou k dohodě o vině a trestu, která byla zavedena do trestního řádu v roce 2020. Dohoda o vině a trestu je

Průlomový nález ÚS pro poškozené v trestním řízeníPoškození v trestním řízení mají nárok na náhradu škody. Tento nárok mohou uplatnit v trestním i civilním řízení. V praxi se často stává, že trestní soudy s laxním odůvodněním

Je možné se bránit vůči nedůvodnému trestnímu oznámení?Již úvodem je třeba konstatovat, že možné to je, neboť v případě negativní odpovědi bychom Českou republiku nemohli považovat za právní stát, který má úctu k základním

Mohou být obecně prospěšné práce přeměněny na trest odnětí svobody?Nepodmíněný trest odnětí svobody je nejstarším a nejpřísnějším trestem, avšak v posledních desítkách let v celosvětovém měřítku dochází vlivem mnoha faktorů, k nahrazovaní krátkodobého nepodmíněného trestu odnětí svobody

Použití bojových umění v institutu nutné obranyInstitut nutné obrany je nesmírně obsáhlí a komplexní problém, a dá zkoumat z různých hledisek. Například problematika použití zbraní, problematika intenzity obrany atd. Jedním z problémů, který

Je šíření dezinformací trestným činem?Tento pojem zaznívá v posledních letech ve veřejném prostoru stále častěji. Intenzita výskytu pojmu dezinformace neboli „fake news“ se ještě zvýšila s počátkem ruské invaze na

Nutná obranaJedná se o zvláštní okolnost, která ve svém důsledku vylučuje protiprávnost trestného činu. Při splnění zákonných podmínek jednání, které by vesměs naplňovalo ostatní znaky trestného

Padělání COVID certifikátů jako trestný čin?PEREX: Nejvyšší státní zastupitelství vydalo stanovisko o padělání COVID certifikátů. Lze však postihnout osoby, které v grafických programech upravují jména? Jednadvacáté století ukázalo, jak moc nejsme