8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Sbírka zákonů ČR

Sbírka zákonů (zkráceně sb. vždy za číslem zákona, například Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník) je list, ve kterém se vyhlašují české právní předpisy. Vyjma sbírku zákonů máme také sbírku mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázaná.

Sbírku zákonů ČR vydává Ministerstvo vnitra. Právní úpravu sbírky zákonů najdeme v zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Sbírka zákonů patří mezi základní prostředky státu k tomu, aby se zákony mohly dostat ke všem adresátům – občanům státu. Jedná se tak o základní předpoklad pro celý právní systém, ale i jeho zásady – občan musí být schopen se se zákonem seznámit a musí mu být přístupny v přijatelné podobě. Představuje ale také onu „neznalost zákona neomlouvá“. Sbírka zákonů je nesmírně důležitá, avšak lidsky je těžké přečíst všechny právní předpisy. Jen Česká republika má účinných a platných více než 10 000 právních předpisů! Některé z nich jsou dokonce stále platné a účinné, byť nepoužívané, ještě z první republiky.

Rady a tipy:

Není třeba kupovat si sbírky zákonů – stačí si vyhledat na internetu „Zákony pro lidi“ nebo jiné platformy, které vám umožní přístup ke všem zákonům v České republice.

Nejčastější chyby:

Lidé se často řídí neúčinnými či neplatnými zákony – vždy zkontrolujte, jestli je zákon platný či nikoliv. Při aplikaci práva nehraje roli jen samotný text zákona, ale také judikatura, odborná literatura (v omezené míře) či důvodové zprávy k zákonům vysvětlující účel ustanovení.