8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Tzv. právní fikce je umělým konstruktem práva, který v rozporu s objektivní realitou tvrdí, že se něco stalo či něco je. Nejčastěji se setkáme s právní fikcí doručení – pakliže se nedaří, ať už pro úmysl adresáta nebo z jiného důvodu, doručit důležitou listinu, nastává po určité době právní fikce doručení. Tedy i když adresát nikdy dopis číst nemusel, právo jedná tak, jako kdyby se s listinou seznámil a četl jí. Je to velice důležitý procesní nástroj, který předbíhá obstrukcím ze strany adresátů (úmyslné nepřebírání pošty) a zároveň pomáhá i přes neaktivitu posouvat soudní či správní řízení do dalších stádií. Z hlediska výsledku se tedy jedná o věc z hlediska výsledku nezbytnou.

Rady a tipy:

Fikci nelze vyvrátit, lze však přejít k jejímu neužití. K fikci se nejčastěji soud uchýlí tehdy, není-li možné zjistit některé skutečnosti či není-li možné učinit nějaký procesní úkon. Pro některé osoby však může být užití právní fikce příznivější, než skutečné zjištění soudu.

Nejčastější chyby:

Odmítání či vyhýbání se doručení vám nikterak nepomůže, ba ani nepřevzetí dopisu na ohlašovně. Zákon pracuje s právní fikcí a tou může být doručeno i přes váš odpor. Fikce může také určit příjem, není-li možné jej zjistit, pro účely výživného. Fikci již nelze vyvrátit.