8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vyživovací povinnost rodičů k dětemOba dva rodiče mají vyživovací povinnost k dětem rovnoměrnou. Je-li to možné, oba dva se starají stejným dílem, poskytují stejné finanční prostředky i pečují o dítě stejně. V době manželství je to nesporné. Je dobré připomenout, že do celkové péče o dítě se počítá také neplacená starost o dítě! Může to být jeden z rodičů, který přináší většinu finančního rozpočtu ke stolu, ale druhý rodič neplacenou péčí vyvažuje finance toho druhého. To vše se však zaráží u rozvodu. V případě úpravy poměrů k nezletilým dětem je také třeba vyměřit nově i výši výživného rodiče, který se o dítě primárně nestará. Musí být dosažena rovnováha mezi oběma rodiči. V tomto článku se podíváme, jak se vyživovací povinnost stanovuje a co všechno se posuzuje.

Vyživovací povinnost je především upravena v občanském zákoníku, a to v § 910 až 923 OZ spolu s některými dalšími ustanoveními zákona. Samotné výživné poté bude po rozvodu projednáváno podle zákona o zvláštních řízeních soudních, § 466 až 477. Každé nezletilé dítě má právo na výživné, i když má vlastní majetek. Vyživovací povinnost a její rozsah se určuje u povinného manžela (ten, který platí výživné na dítě druhému rodiči) dle odůvodněných potřeb oprávněného a dle majetkových poměrů povinného, jakož i jeho schopností, možnostech a majetkových poměrů povinného. Co si pod tím tedy představit? U povinného rodiče tedy hraje roli výše veškerého čistého příjmu, výdělečné možnosti i příležitosti, rozsah celého jmění (dluhy i majetek), jeho potřeby a výdaje. Započítává se zde opravdu vše. U oprávněného (dítěte) je to potom jeho majetek, jeho potřeby a veškeré výdaje. Pakliže mají rodiče odlišnou životní úroveň, musí být toto reflektováno. Pokud jeden z rodičů žije v miliónové vile a druhý zase v chatrči, musí být tento fakt odrazen také ve výši výživného. Chudší rodič může tedy platit méně, kdežto bohatší rodič bude platit více. Roli hrají také členové domácností. Pakliže jeden rodič žije sám a o všechno se musí starat sám, výživné na dítě bude zpravidla vyšší. Pokud rodič žije se svým novým partnerem či partnerkou, pomáhají prarodiče a ještě si může dovolit chůvu, bude výživné zpravidla nižší.

Soud může zjišťovat poměry rodičů i nad rámec toho, co rodiče tvrdí. Soudní řízení podle zákona o zvláštních řízeních totiž podléhají jiným principům, než klasické občanské řízení podle občanského soudního řádu. Soud tak mnohdy pátrá, pakliže se mu něco nezdá. Někteří rodiče se mohou snažit „obejít“ či „obelstít“ soud, což se však nikdy nevyplatí. Není vůbec zvláštní vidět vysokoškolsky vzdělaného rodiče, oděného v drahém obleku, který přijel v novém bavoráku, který požaduje co nejnižší výživné. Na dotaz soudu sice může uvést, že auto je na leasing a oblek půjčený, ale soud bere v potaz už jen to, že si takové věci může dovolit půjčit. Nadto se také považují příležitosti a výdělečné možnosti rodiče – pokud tedy vysokoškolsky vzdělaný člověk, v jehož oboru se obvykle dosahuje 60 000 čisté mzdy, schválně odmítá takové práce, aby platil co nejméně na výživném, nijak mu to nepomůže. To samé platí i tehdy, když se rodič snaží „převést“ všechen majetek na někoho jiného, aby to vypadalo, že nemá nic. V tomto případě se uplatní právní fikce zákona a rodiči bude stejně vyměřena spravedlivá výše výživného.

Výše výživného často působí jako třaskavina při řízení o rozvodu. Dnes se však nemusí spoléhat pouze na dohodu rodičů. Soudci mají k dispozici celou řadu neprávních nástrojů, které mu vytváří rámec. Mezi tyto se řadí například Doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti. Dle tabulek například dítěti mezi 10-14 lety náleží 15-19 % z čistého příjmu povinného rodiče. Pokud tedy rodič vydělává 20 000 čistého, měl by platit na dítě alespoň 3 000 Kč. Samozřejmě tato částka může být navýšena o potřeby a výdaje dítěte. Mezi tyto se řadí kroužky a volnočasové aktivity, zdravotní potřeby (rovnátka, brýle, operace, rehabilitace, léky), cestovné a další. A to je opravdu jen hrubý rámec. Výživné může být mnohdy několikanásobně vyšší.

Bojíte se, že vám soud vyměří nepřiměřené výživné? Nebo naopak máte strach, že soud na vaše dítě přisoudí nízké výživné, se kterým nebudete moci vyjít? JUDr. Halahija má mnohaleté zkušenosti v rozvodových řízeních i řízeních o výživném, má za sebou desítky úspěšných případů, kdy bylo vše vyřešeno spravedlivě a s ohledem na potřeby jeho klientů. Pokud si nejste jisti nebo chcete zaručit, že vše půjde dle zákona, kontaktujte AK Halahija a sjednejte si schůzku co nejdříve.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *