8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Znalecký posudek

Znalecký posudek, či dokazování znalcem, je jeden z důkazních prostředků užívaných v soudních řízení i řízeních před správním orgánem, které mají prokázat určitý skutkový stav nebo jej odhalit. Znalecké posudky vyhotovují soudní znalci, kteří jsou vedeni v seznamu soudních znalců. Znalec podává znalecký posudek vždy v písemné formě, případně může být přistoupeno k výslechu znalce v soudním řízení.

Znalecký posudek představuje odborné vyjádření k věci, ke které je třeba zvláštních profesních zkušeností, znalostí či vědomostí.

Rady a tipy:

Znalecký posudek je vyhotoven v každém případě, kdy je třeba unikátní znalosti či odbornost. Znalecký posudek můžete nechat vyhotovit i bez soudu. I znalecký posudek však není neprůstřelný a může být zpochybněn.

Nejčastější chyby:

Žádný znalecký posudek není závazný, soud k němu přihlédne a vezme jej v potaz, je však součástí celkového obrazu, který tvoří důkazní prostředky o skutečnosti. I přes kladný znalecký posudek tak může dojít k negativnímu rozhodnutí.