8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je veřejný seznam, kam se zapisují údaje související s provozováním jednotlivých živností. Živnostenský rejstřík je spravován živnostenským úřadem a jeho zákonnou úpravu nalezneme v zákoně o živnostenském podnikání.

Do rejstříku jsou zapisovány právnické i fyzické osoby, stejně tak i údaje, které jsou stanoveny zákonem. Patří mezi ně jméno, bydliště, rodné čísla, identifikační čísla, obchodní firmy, sídla firem, osobní údaje jednatelů a další.

Rady a tipy:

Živnostenský rejstřík obsahuje veškeré veřejné informace o podnikatelích v České republice. Jedná se tak o unikátní zdroj informací a identifikace, zejména pro účely soudního řízení. Zároveň některé stránky umožňují přístup k více rejstříkům najednou a umožňují tak získat komplexní informace o dané osobě.

Nejčastější chyby:

Nejčastějšími chybami podnikatelů jsou nesoulady mezi faktickým stavem a tím formálním, zavedeným v nejrůznějších rejstřících. Pakliže se změní okolnosti, živnosti či podnikání jako takové, nezapomeňte provést veškeré změny také v těchto rejstřících.