8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Živnost

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozována samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Může ji provozovat fyzická, právnická osoba a je třeba živnostenského oprávnění, které je udělováno na žádost živnostenským úřadem.

Rozlišujeme několik druhů živností, ohlašovací a koncesované. V případě volných živností není nutné žádat o živnostenské oprávnění.

Rady a tipy:

Živnost je třeba vždy ohlásit na živnostenském úřadě. Pro pohodlnější vyplnění je nově možné využít online prostředků jako identity občana či bankovní identity. S živností vám mohou poradit také úředníci na úřadech, nevíte-li si rady.

Nejčastější chyby:

Některou činnost není třeba ohlašovat vůbec (spisovatelé), k jiným je třeba zase doložit speciální uzavřené vzdělání. Vždy si zjistěte předem, zda-li budete potřebovat dokumenty navíc v přílohách Zákona o živnostenském podnikání.