8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Závazkové vztahy

Závazek, obligace, je právní poměr mezi dlužníkem a věřitelem, kdy dlužník má povinnost plnění na jedné straně a věřitel má právo na dané plnění na straně druhé. Závazek je tedy srovnatelný pojem s pohledávkou. Závazky vznikají buďto ze smluv, ze zákona nebo z rozhodnutí veřejného orgánu. Obsah závazku tvoří vzájemná práva a povinnosti stran. Vznik, zánik i změny závazků jsou upraveny v občanském zákoníku.

Rady a tipy:

Pro vznik závazku je třeba, aby byla učiněna nabídka a ta byla přijata. Vztah nevzniká, není-li myšlen vážně, z žertu, či pokud k němu byla osoba donucena hrozbou násilí či násilím. Závazkový vztah vzniká i ústně, ale nikdy ne bez výslovného souhlasu.

Nejčastější chyby:

Závazek může být předáván jiným osobám – postoupení pohledávky, postoupení dluhu. Závazek může být vázán i na jiné právní jednání či jiný závazek. Závazek může vzniknout až předáním věci, ale v některých případech i samotným uzavřením smlouvy.