8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Zástavní smlouva

Na základě zástavní smlouvy vzniká zástavní právo k předmětné věci. Zástavní smlouva slouží k posílení postavení věřitele v případě, že dlužník nebude schopen dostát svému závazku. V tom případě se může věřitel zhojit na zastavené věci, a to zpravidla jejím zpeněžením. Zástavní smlouvy vyžadují vždy písemnou formu. Zástavní právo k nemovitostem se také zapisuje do katastru nemovitostí.

Zástavní právo tedy pomáhá chránit věřitele před případnou nemožností dlužníka plnit.

Rady a tipy:

Zástavní smlouvu lze zapsat i do katastru nemovitostí pro větší přehlednost a právní jistotu. Zástavní smlouvy se nemusí týkat jenom nemovitostí, mohou váznout i na věcech movitých.

Nejčastější chyby:

Zástavní smlouva neopravňuje nakládání s věcí, není-li tak dohodnuto. Zástavní smlouva vázne na věci, ne na osobě povinného. Při prodeji či koupi věci přebíráme či převádíme i zástavu.