8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Zápis do katastru nemovitostí

Zápis je formální úkon, kterým se zapisují ve veřejné evidenci vedené skutečnosti. Zápis do katastru nemovitostí se nejčastěji týká vlastnického práva k nemovitosti, případně zástavního práva či jiného údaje, který se vede ve veřejném seznamu. Činí se výhradně na návrh, pakliže není dána některá ze zákonných podmínek a v tom případě dochází k zápisu ex offo.

Rady a tipy:

Zápis musí být doložen právní skutečností či právním jednáním, jinak k němu nelze přistoupit. Zpravidla je tak třeba doložit kupní smlouvu či jinou. Zápis je zároveň momentem, kdy se kupující stává oficiálně novým vlastníkem.

Nejčastější chyby:

K zápisu nikdy nedojde. Formulář je nesprávně vyplněn nebo není doplněna smlouva, je tedy třeba vše dodělat a poslat znovu.