8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Zánik společnosti

Na rozdíl od fyzických osob může právnická osoba zaniknout jedině výmazem z obchodního rejstříku. Aby se tak stalo, je třeba splnit několik základních povinností. Nejdříve je třeba společnost zrušit. Zrušení společnosti nastává dvěma způsoby – s likvidací společnosti či bez likvidace. Zrušení společnosti s likvidací znamená to, že jsou vypořádávány veškeré závazky a práva společnosti a jejích věřitelů, je rozdělen podíl na likvidačním zůstatku mezi společníky a vše je urovnáno. Zrušení bez likvidace nastává tehdy, přechází-li všechno jmění na právního nástupce.

Rady a tipy:

Zánik společnosti je poslední krok, i zde je však možno se stále bránit, nedošlo-li k němu, případně je-li dodržena lhůta pro podání žaloby.

Nejčastější chyby:

Zanikla-li společnost, nelze na ni podávat žalobu. Zaniklá společnost se zároveň nemůže k ničemu zavázat. Už v době mezi zrušením a zánikem nemůže společnost činit nová právní jednání.