8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Zákonnost

Jednou ze základních zásad, požadavků na fungování právního státu i moderní demokracie, je princip zákonnosti. Tento princip prostupuje do celé řady sfér práva a právního systému. Je reflektována například v čl. 2, odst. 3 Ústavy ČR, kdy „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ Zákonnost utváří každodenní činnost rozhodování správních orgánů, zákonnost vede soud při rozhodování a postupu v soudním řízení. Zákonnost také určuje mantinely pro zákonodárce. Tento komplexní princip je výsledkem více než dvou set let humanistického, státoprávního i ústavněprávního vývoje a není jediného právního „kamene“, který by na ní nebyl vystaven. Pakliže je akt správního orgánu, soudu nebo i státní moci v rozporu se zákonností, je automaticky absolutně neplatný.

Rady a tipy:

Důvěřovat, ale prověřovat. Zdá-li se vám postup orgánu, instituce nebo úřední osoby nepřiměřený, podezřelý či nezákonný, vždy se poraďte s advokátem. Můžete podat stížnost, odvolání a využít jiné prostředky obrany.

Nejčastější chyby:

Lidé akceptují to, jak rozhodne orgán v první instanci, a byť se jim to zdá nespravedlivé, již se nikterak nebrání. Často jsou ale rozhodnutí orgánů velmi lehce napadnutelná a můžete se tak domoci úplně jiného rozhodnutí. Nezákonné jednání úřadů či úředních osob je vždy neplatné.