8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Základní kapitál

Základní kapitál je peněžně vyjádřený majetek právnické osoby. Pouze po složení základního kapitálu všemi společníky může být společnost založena. Základní kapitál a jeho výše je dána zákonem, například pro akciové společnosti jsou to 2 000 000 Kč, kdežto pro společnosti s ručením omezeným je to jen 1 Kč. Základní kapitál může být vyšší než zákonem dané minimum. Základní kapitál hraje roli zejména v účetnictví. Dříve sloužil základní kapitál jako jistý ukazatel věrohodnosti společnosti – čím vyšší kapitál, tím větší schopnost dostát závazkům a zhojit dluhy. Dnes je však tento ukazatel překonán a již se k němu příliš nepřihlíží.

Rady a tipy:

Dnes už není potřeba, aby například s.r.o. mělo vysoký kapitál. Postačí jedna koruna základního vkladu. Důvěryhodnost společností se již podle základního kapitálu nepovažuje.

Nejčastější chyby:

Nejčastější kapitál lze snižovat nebo zvyšovat jen odhlasováním na valné hromadě a přijetím potřebných změn společenské smlouvy. Je to zbytečná  komplikace, pokud vysoký kapitál mít ani nemusíte.