8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Zadržovací právo

Jedná se o specifické právo, tzv. retenční právo, kdy může jedna fyzická osoba zadržet cizí movitou věc ve své působnosti a moci. Podmínkou pro realizaci tohoto práva je, aby osoba měla věc u sebe z důvodu zajištění své pohledávky vůči osobě, která věc vlastní či má právo držet a které by jinak byl věc povinen vydat (což nemusí být vždy vlastník). Pokud tedy opravář opraví lednici a vlastník lednice mu odmítne zaplatit za práci, má opravář právo zadržet u sebe lednici do doby, než-li vlastník zaplatí. Jedná se tedy o výjimku a právní důvod, pro který může někdo cizí zadržovat naši věc. Nejedná se však o případy, kdy byla věc zadržena lstí, omylem nebo násilím bez právního důvodu. Navíc pohledávka (dluh) musí být splatná. Zadržovatel cizí věci odpovídá za věc, kterou má u sebe – nemůže ji tedy zničit, poškodit či jinak znehodnotit.

Rady a tipy:

Zadržet můžete takřka cokoliv, pokud vám daná osoba dluží. Jedná se o zákonné retenční právo. Nemůžete však toto právo zneužívat. Vždy byste měli vymáhat dluh zákonným a standardním způsobem.

Nejčastější chyby:

Retenční právo se neuplatní ve dvou výjimečných případech – pokud zadržuje věřitel věc získanou násilím nebo lstí. V takových případech nelze uplatnit retenční právo.