8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Žádost o rozvod

Žádost o rozvod je procesním úkonem, kterým manželé žádají soud o rozvod manželství. Má náležitosti dle občanského soudního řádu, ve spojení se Zákonem o zvláštních řízení soudních a občanským zákoníkem. Žádost o rozvod může být na první pohled jednoduchá věc, vždy je ale dobré alespoň se poradit s advokátem. Rozlišujeme dva druhy – žádost o rozvod sporný a rozvod nesporný. Každý se liší v jedné věci a to, zda-li se k návrhu připojí i druhý manžel nebo zda-li podává návrh jen jeden z manželů. To má důsledky zejména pro samotné rozvodové řízení. Žádostí na rozvod, podané u příslušného soudu, je poté zahájeno rozvodové řízení. To může trvat půl hodinu (nesporný rozvod) anebo také rok (sporný rozvod, kde se manželé přou o vše a náklady rostou).