8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Výslech

Výslech podezřelého je nejběžnější důkazní prostředek trestního řízení, který slouží ke zjištění informací, které mohou vést k dopadení pachatele, případně k úspěšnému podání obžaloby. K výslechu mohou být předvoláni podezřelí, poškození i jiné osoby.

Nedostavení se k výslechu musí být předem a ze závažného důvodu omluveno a to jen ve výjimečných případech. Výpověď může být také odepřena ve výjimečných případech, kdy by výpověď mohla způsobit trestní stíhání osobě blízké. Zároveň je zde povinnost vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat.

Rady a tipy:

Při výslechu nesmí být podezřelý pod tlakem násilí či hrozby násilí či jiného ohrožení. Výslech musí být dokumentován a podléhá přísné kontrole. U výslechu můžete mít advokáta. Každý má právo být vyslechnut osobou takového pohlaví, kterého si vyslýchaný zvolí. Otázky směřující do intimní oblasti je možné klást jen šetrně a v nezbytných případech. Je možno podat kdykoliv námitky proti zaměření otázky. I při výslechu má vyslýchaný celou řadu práv, o to víc, pokud jste zvlášť zranitelnou obětí.

Nejčastější chyby:

Vyslýchaný očividně zatajuje, lže, nebo mlží přes přímé důkazy. To může být hodnoceno jako přitěžující okolnost. Vyslýchaný nepodává námitky proti nezákonnému postupu policistů. Policisté vyslýchají bez tlumočníka. Policisté jsou zvláště necitliví či neohleduplní, jste-li obětí trestné činnosti. Zároveň výslech má být činěn tak, aby jej nebylo třeba opakovat. Musí být úplný.