8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vyšetřování

Vyšetřování trestné činnosti je prvotní část trestního řízení, která nastává před trestním stíháním. Vyšetřování se vede za dozoru státního zástupce, orgány činnými v trestném řízení (Policie ČR). Při vyšetřování se zjišťují skutkové okolnosti spáchání trestného činu a shromažďují se důkazní prostředky pro to, aby později mohla být podána veřejná žaloba.

Vyšetřování je postup upravený zejména Trestním řádem, Zákonem o polici ČR, případně jinými právními předpisy. Nad orgány činnými v trestním řízení bdí Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Fáze vyšetřování trestného činu může být ukončena podáním obžaloby (veřejné žaloby), návrhem schválení dohody o vinně a trestu, případně zastavením trestního řízení. Platí, že obhájce by měl být již v tento moment přítomen většině dění, aby mohl svého klienta účinně chránit před nezákonným postupem.

Rady a tipy:

V rámci vyšetřování může být vyšetřovaným podána stížnost na postup orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zástupce), trestní oznámení, žaloba i žádost o náhradu škody. Vyšetřování má přesně stanovený postup zákonem a policie jej musí dodržovat. Policista vás také musí poučit o všech právech a povinnostech, případně dovysvětlit, co není jasné. Vždy si zapamatujte identifikační číslo a jméno policisty, který vyšetřuje a který neprávně postupoval.

Nejčastější chyby:

Vyšetřovaní jsou často agresivní, dopředu stěžují práci policistů. Snažte se vše řešit s chladnou hlavou a nejdříve se zkuste domluvit, i policisté jsou lidé a dělají svou práci. Pokud to nepůjde po dobrém, upozorněte policistu a využijte prostředků obrany (např. stížnosti), pokud to nejde jinak. Stížnosti lze sdělit do protokolu i ústně na policejní stanici.