8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Výpověď pracovní smlouvy bez udání důvodu

Výpovědí pracovní smlouvy se myslí jednostranné právní jednání ze strany zaměstnavatele či zaměstnance a to ve zkušební době. Mimo zkušební dobu může dát výpověď pouze zaměstnanec, kterému začne běžet dvouměsíční výpovědní doba, po kterou ještě setrvává v zaměstnaneckém poměru. Výpověď musí být vždy písemná a musí být doručena do vlastních rukou.

Mimo zkušební dobu musí zaměstnavatel vždy uvést některý z výpovědních důvodů, jinak je výpověď neplatná.

Rady a tipy:

Byť je zkušební doba nadmíru výhodná pro obě strany, nelze ji zneužívat či uměle natahovat. Výpověď je dobré kromě osobního předání také poslat poštou.

Nejčastější chyby:

Výpověď není písemná, pouze ústní, což je proti zákonu a nepřihlíží se k ní. Výpověď zároveň nesmí být dána z některých z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem, a to i ve zkušební době. I takováto výpověď je soudně napadnutelná.