8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů se vypořádává zásadně po či při rozvodu, ovšem mohou nastat situace, kdy k němu dojde i před rozvodem za trvání manželství. Vypořádáním se rozumí zrušení společného jmění manželů a rozdělení jmění mezi oba dva manžele, ideálně po polovině. Vypořádání může být docíleno dohodou manželů, ale i rozhodnutím soudu.

Rady a tipy:

Dohoda je zlatou cestou. Pokud jsou manželé schopni se domluvit, urychlí to nejen rozvodové řízení, ale zlepší to i samotné vztahy. Vypořádání nemusí být nic složitého, často si mohou manželé dohodu sepsat sami. Vždy je ale dobré konzultovat věc s advokátem.

Nejčastější chyby:

Vypořádání společného jmění se týká nejen aktiv, ale i pasiv (dluhů). Manželé si musí rozdělit i dluhy, které se staly součástí společného jmění. Některé dluhy jsou však jen jednoho, je proto dobré vždy kontrolovat, co si kdo chce rozdělit.