8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vypořádání podílového spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví ke společné věci je dobrovolné společenství vlastníků. Nikdo však nemůže spoluvlastníky nutit k setrvání v tomto společenství proti jejich vůli. V tomto případě se mluví o vypořádání podílového spoluvlastnictví. K tomu může dojít mimosoudně (dohodou spoluvlastníků) nebo soudním rozhodnutím, které je výsledkem řízení zahájeného na návrh některého nebo všech spoluvlastníků.

Nejčastějším způsobem vypořádání spoluvlastnictví je vyplacení spoluvlastníka, prodání věci a rozdělení peněžních prostředků.

Rady a tipy:

Domluví-li se spoluvlastníci, lze se vyhnout zdlouhavému soudnímu řízení. Dohoda je vždy možná, je-li výhodná pro obě strany. Nikdo nesmí být proti své vůli držen jako spoluvlastník, je tak lepší se dohodnout, než aby rozhodl soud. Spoluvlastník se zároveň může chránit i u soudu, je-li vypořádání nezákonné či porušující dobré mravy nebo předchozí dohodu.

Nejčastější chyby:

Zpravidla se vypořádává podle podílů, nemusí to být však pravidlem, je-li dohoda jiná. O způsobu vypořádání spoluvlastnictví může rozhodnout i soud, k nevoli některých spoluvlastníků.