8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vykonatelnost

Vykonatelnost je vlastnost soudního rozhodnutí, která nastává po právní moci. Pakliže je soudní rozhodnutí vykonatelné, je možno povinného donutit k plnění uloženému rozhodnutím státní mocí. Vykonatelné rozhodnutí může být i takové, které ještě nenabylo právní moci, a to v případě předběžných opatření či za okolností stanovených zákonem.

Vykonatelnost je pouhá vlastnost rozhodnutí, které může být vykonáno. Neznamená automaticky, že je rozhodnutí nařízeno k vykonání. Pouze oprávněný rozhoduje, zda-li bude vykonatelné rozhodnutí vykonáno či ne.

Rady a tipy:

Vykonatelnost rozhodnutí obecně nenastává ihned, kromě výjimek. Vykonatelnost obvykle nastává po právní moci, kdy lhůta mezi vydáním rozhodnutí a právní mocí je dána povinnému, aby konal ještě dobrovolně. Vykonatelné rozhodnutí je již možno předat soudnímu vykonavateli či exekutorovi.

Nejčastější chyby:

Některá rozhodnutí mohou být tzv. předběžně vykonatelná či vykonatelná okamžitě. Jedná se o výjimku z obecného pravidla, která nastává zejména u předběžných rozhodnutí, kdy je třeba upravit poměry ihned, aby se předešlo další škodě. V takovém případě nastává vykonatelnost i před právní mocí rozhodnutí.