8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Výkon trestu

Pakliže je za trestný čin uložen zákonný trest, ten může být vykonán buďto dobrovolně nebo k němu může být odsouzený donucen státní mocí. Nejčastěji se setkáváme s termínem výkon trestu odnětí svobody. Výkon trestu lze i odložit, jedná se o výkon trestu podmíněný, kdy je odsouzenému umožněno nevykonat uložený trest, pakliže prokáže po určitou dobu, že upustil od trestné činnosti a nebude ji opakovat. Odsouzený je tedy „v podmínce“.

Rady a tipy:

Výkon trestu může být odpuštěn či odložen, je-li to důvodné. Jedním z důvodů může být například spolupráce trestaného, jeho vzorné chování, náprava či snaha zlepšit se.

Nejčastější chyby:

Útěk či vyhýbání se výkonu trestu je považováno také za trestný čin, v takovém případě může představovat přitěžující okolnost a také zvýšení trestu, je-li závažná.