8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vyhláška

Vyhláška je jeden z podzákonných pramenů práva, které vytvářejí ministerstva, případně jiné subjekty státní správy či samosprávy, v mezích zákona a na základě zákona, pokud jsou k tomu zákonem výslovně zmocněny a výhradně k provádění zákona.

Vyhlášky se liší od nařízení vlády, protože vláda nepotřebuje výslovné zákonné zmocnění.

Znakem vyhlášky je obecnost, která spočívá v tom, že je adresovaná neurčitému množství subjektů a týká se neurčitého počtu věcí. Vyhláška většinou upřesňuje záležitosti zákona, které jsou v ní konkretizovány. Vyhláška nemůže jít proti zákonu (contra legem) či nad zákon (praetem lege).

Rady a tipy:

Vyhlášky jsou závazné, ovšem nejsou postaveny na úroveň zákonu. Vyhlášky mají přesně daný charakter a jsou napadnutelné, jsou-li v rozporu se zákonem. Zároveň však neplatí, že vyhláškami se občan nemusí řídit, ba naopak. Řídit se jimi každý musí, dokud není rozhodnuto o jejich neplatnosti.

Nejčastější chyby:

Stejně jako se zákony, i s vyhláškami se musí každý občan seznámit, týkají-li se ho. Vyhlášky ale také nemohou ukládat povinnosti či zakládat práva, mohou je jenom rozvíjet či specifikovat.