8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vklad společníka

Vklad společníka je vyjádřen peněžní částkou (i v případě nepeněžitých vkladů, kde musí být odborně oceněn). Jedná se o naplnění základního vztahu mezi společností (právnickou osobou) a společníkem (fyzickou osobou). Vklad reflektuje podíl, tedy poměr společníka ke společnosti. Vkladem může být peněžitá částka, know-how, cenný papír, nemovité i movité věci, práva duševního vlastnictví atd.

Rady a tipy:

Vklad společníka může být nižší, než jeho reálná investice do společnosti. Vše záleží na dohodě, kterou společníci a přistupující společník uzavřou. Samotný vklad je právní jednání, které zakládá vztah ke společnosti. Jde-li o vklad nepeněžitý, vždy je nutné jej ocenit.

Nejčastější chyby:

Vklad není připsán v celé výši, v tom případě bude podíl omezen či se může stát i důvodem pro zrušení společnosti. Vklad je svým způsobem pohledávka společnosti za společníky, musí být splacen. Vklad lze ale měnit společenskou smlouvou a tedy rozhodnutím valné hromady.