8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Věcné břemeno

Jedná se o věcné právo k věci cizí. Účelem tohoto práva je, aby někdo jiný mohl vykonávat a využít určité části užitné hodnoty jiné věci. Ten, v jehož prospěch je věcné právo zřízeno, tak může od povinného požadovat, aby něco strpěl či něčeho se zdržel. Věcná břemena rozlišujeme podle obsahu povinností a práv, mohou to být služebnosti i reálná břemena.

Věcná břemena mohou být založena smlouvou, ale i rozhodnutím soudu či správního orgánu. Jedná se tak o jedno z omezení vlastnického práva. Vlastník věci najednou nemůže vykonávat své vlastnické právo vůči všem neomezeně, ale je vázán k určitému chování vůči určitým osobám. Věcná břemena jsou rozličná v podobě i charakteristice.

Nejčastěji se setkáme s věcným břemenem u práva cesty. Pakliže se k sousednímu pozemku nelze dostat jinak, než přes pozemek náš, může soud rozhodnout o zřízení věcného břemene či můžeme se se sousedem domluvit na tom, že bude moci soused přejíždět přes náš pozemek.

Rady a tipy:

Věcná břemena jsou dobrým způsobem, jak upravit problematické příjezdové cesty přes cizí pozemky či například právo svádění vody. Vždy je dobré dlouhodobý souhlas, např. souseda, upravit i smluvně. Soused může pozemek prodat, ale nutnost věcného břemene pro vás stále zůstává.

Nejčastější chyby:

Nejjistější způsob zajištění věcného břemena je zapsání do katastru nemovitostí. Lidé si ale často vystačí jen s ústním souhlasem, který může být ale problematický. Vlastník navíc nemůže svévolně věcné břemeno zrušit a nemůže vás omezovat ve využívání věcného břemena.