8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vazba, rozlišujeme od vězení, je dočasné opatření omezující osobní svobodu obviněného. Jedná se o formu opatření, které má zabránit v tom, aby obviněný v trestním řízení nemohl dále pokračovat v trestné činnosti, ovlivňovat svědky nebo uprchnout (vyhnout se soudu) předtím, než bude rozhodnuto o jeho vině či nevinně. Do vazby může být dán i nevinný, nikterak to nerozhoduje o tom, zda-li trestný čin skutečně spáchal nebo ne a k tomu by se také mělo přistupovat tímto způsobem. Vazba se vykonává ve vazební věznici.

Rady a tipy:

Vazební důvody se musí zkoumat v pravidelných intervalech dle trestního řádu. Pravidelně konzultujte věc s advokátem a chtějte vždy důkladné odůvodnění vazby. Každý podezřelý má právo na obhájce a musí mu být na jeho žádost přidělen. O vazbě musí být rozhodnuto do 48 hodin. 

Nejčastější chyby:

Může se stát, že orgány činné v trestním řízení pochybí. Vše je třeba konzultovat s advokátem, může se totiž stát, že vazební důvody nebyly dány nebo že vazba byla protizákonná.