8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, která rozhoduje o základních otázkách mimo obchodní vedení, které je svěřeno jednatelům či jednateli. Valná hromada se sestává ze společníků či akcionářů, tedy osob, které drží podíl na společnosti. Valná hromada musí být usnášeníschopná, aby mohla rozhodovat. Valnou hromadu svolává na základě zákona či dle společenské smlouvy jednatel, který uvede na pozvánce také důvod svolání valné hromady. Valná hromada slouží hlavně ke hlasování o základních otázkách.

Rady a tipy:

Pakliže nebude valná hromada přijímat žádná důležitá rozhodnutí, není třeba přítomnosti notáře po celou dobu. I jako menšinový společník můžete napadnout rozhodnutí valné hromady, případně snažit se zneplatnit rozhodnutí přijaté valnou hromadou, je-li zasaženo do vašich práv.

Nejčastější chyby:

Valná hromada musí být svolána zákonem daným postupem, nedodržení může způsobit neplatnost. Valná hromada také musí dodržovat postup i části, které jsou uvedeny v zákoně. Dávejte si také pozor, jaké podmínky jste uvedli do společenské smlouvy.