8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Ušlý zisk

Jedná se o pojem, který označuje škodu, která vznikla osobě a tedy to, co by získala, pakliže by o to nebyla ochuzena právě vznikem škody. Jedná se tedy o nějaký budoucí majetek, který daná osoba vlivem vzniku škody nenabyde. Škoda se nahrazuje uvedením v předešlý stav. Ušlý zisk i náhrada škody jsou instituty práva občanského, nikterak tedy nesouvisí například s trestním řízením!

Dle základní zásady se škoda nahrazuje celá a je tedy spravedlivé, že je třeba nahradit i to, co by osoba nabyla v blízké budoucnosti. Například pokud osoba A srazí osobu B autem, bude mu muset nejen nahradit škodu okamžitou, ale také například mzdu, kterou by B mohl vydělat, kdyby nebyl sražen autem a nemusel se léčit.

Prokazování výše škody, i ušlého zisku, je mnohdy v praxi náročné a obtížné. Častokrát je třeba i odborného posouzení znalce.

Rady a tipy:

Ušlý zisk musí být vždy vyjádřen v penězích. Může být stanoven kýmkoliv s odůvodněním či soudním znalcem. Jedná se vždy o rozdíl mezi ziskem a náklady, které byly nutné k dosažení zisku. Může jít o jednorázovou ztrátu nebo pravidelné ucházející příjmy.

Nejčastější chyby:

Často si oprávnění nezjistí, co všechno mohou zahrnout do ušlého zisku a zbytečně sami sebe krátí o důležité peníze.