8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Úrok z prodlení

Pakliže se dlužník dostane do prodlení se svým dluhem, nezaplatí tedy včas a řádně ve sjednané době, zákon či smlouva přiznává věřiteli úrok z prodlení. Je to percentuálně navýšená jistina o částku, která naskakuje každý den a která má dlužníka motivovat k co nejrychlejšímu zaplacení, jinak budou úroky nabývat a nabývat čím dál výš. Pakliže smlouva o úvěru (půjčce) nemá stanovené úroky z prodlení, je třeba mít na paměti, že je zde i tzv. zákonný úrok z prodlení. Úroky z prodlení mají kromě sankční a motivační funkce také jistou funkci hojící – z důvodu prodlení dlužníka tak jistým způsobem kompenzují věřitele.

Rady a tipy:

I když si nestanovíte úroky z prodlení ve smlouvě, dopadají na vás úroky z prodlení zákonné dle sazby ČNB. Nezapomeňte při vymáhání pohledávky také na ně, jedná se o zákonem danou odměnu pro vás za všechno to čekání!

Nejčastější chyby:

Úroky z prodlení nemohou být stanoveny příliš vysoko, jednalo by se tak o jistou formu lichvy. Zároveň nesmí být stanoveny způsobem, který by byl protizákonný. Vždy se poraďte s advokátem.