8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Úřední osoba

Úřední osoba je definována v § 14 Správního řádu. Jedná se o každou osobu, která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgán. Laicky řečeno, může se jednat o pána úředníka či paní úředníci na obecním úřadě, může to být ale také úředník Ministerstva. Je to jakákoliv osoba, která je pracovněprávně svázána se státním aparátem a jeho orgány, ale samozřejmě množina může být mnohem širší. Na úřední osobu jsou kladeny vysoké nároky ze strany zákonné, ale i morální – nepodjatost, objektivita, dodržování předpisů (zákonnosti), ale i jednání v souladu s etickým kodexem či s desaterem dobré správy. Jako úřední osoby mohou jednat také policisté při blokovém řízení nebo i jiní zástupci státních institucí jako jsou nejrůznější ústavy či kontrolní úřady.

Rady a tipy:

Úřední osoby jsou vázány mimo jiné i neprávními prameny, například Desaterem dobré správy od veřejného ochránce práv. Ochránce práv může pomoci v případě, že se úřední osoby chovají způsobem, který porušuje základní principy správního řádu.

Nejčastější chyby:

Úřední osoby mohou být předpojaté, mohou porušovat zásady nestrannosti a nezávislosti. Máte-li podezření, vždy je dobré si na nezákonný postup úředníků stěžovat a domoci se spravedlnosti.